Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

* opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych
* czyszczenie separatorów, obsługa myjni samochodowych, transport ścieków innych
* czyszczenie pionów kanalizacyjnych
* udrażnianie oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnych metodą wysokociśnieniową typu WUKO jak również spiralą elektryczną

* inspekcji TV kanałów i przyłączy
* czyszczenie studzienek rewizyjnych oraz przepompowni
* osuszanie terenu, piwnic po zalaniach
* ciśnieniowe mycie dróg, ulic, placów, parkingów z użyciem wysokowydajnego pojazdu ciśnieniowego o wydajności 450 l/min. Mycie przeprowadzamy za pomocą silnych strumieni wody o ciśnieniu do 200 bar.
*czyszczenie kratek deszczowych
* czyszczenie przyłączy domowych
* udrażnianie odpływów od toalet, pisuarów, prysznica, wanny i inne
* mechaniczne i ciśnieniowe usuwanie tłuszczy z rur kanalizacyjnych
* udrażnianie instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych